Make your own free website on Tripod.com

Qanter

 

قنتير

قرية صغيرة جميلة توجد فى فاقوس بالشرقية

كانت العاصمة الثانية فى عصر الملك رمسيس

الثانى و هناك بعثة المانية للتنقيب عن الآثار

حيث يقال ان قصر الملك رمسيس الثانى

يرقد تحت تربة قنتير

لا الة الا اللة  محمد رسول اللة سبحان اللة و بحمدة سبحان اللة العظيم اللة اكبر و للة الحمد    

esmat tamer
index afosha